Zojuist verschenen: Wegwijs in de Wet op de ondernemingsraden

De Wet op de ondernemingsraden is voor nieuwe OR-leden vaak een doolhof en ook OR-leden die langer meelopen, weten er vaak de weg niet in. Daarom is ‘Wegwijs in de Wet op de ondernemingsraden’ verschenen als een compacte toelichting op de wet. De opzet van het boek is thematisch zodat een beeld ontstaat van de samenhang van verschillende artikelen.

Dankzij het commentaar van een aantal ervaren OR-leden is de volledigheid, kwaliteit en leesbaarheid van het boek aanzienlijk vergroot. Commentaar werd gegeven door Jimmy van der Have (Exact Group), Mieke Jetten (Aspen Oss) Dirk Malda (DTN), Jean Moens (Center Parcs Europe) en Henk Zuiddam (KLM).

Aan de orde komen de oprichting van een OR en het verkiezingsproces; vertegenwoordiging van medewerkers en overleg met de bestuurder; informatie en geheimhouding; adviesrecht en instemmingsrecht; praktische regelingen; andere organen voor medezeggenschap zoals de COR en de OC; en geschillenregelingen. Het boek bevat ook de tekst van de wet, een trefwoordenregister en een overzicht van OR-jargon.

Bekijk het inkijkexemplaar

“Een uitstekend naslagwerk. De juridische tekst wordt vertaald naar het dagelijkse werk van de OR. Geschikt voor nieuwe leden maar ook voor ervaren leden en bestuurders. Een aanrader!” (Mieke Jetten, secretaris OR Aspen Oss)

Verkoopprijs: € 25.
Bijdrage verpakkings- en verzendkosten voor 1 of 2 exemplaren € 5, voor 3-10 exemplaren € 9, voor meer exemplaren in overleg.
Bestelling via wigboldus@consultraining.nl .