Maatschappelijke ontwikkelingen en de OR

Is er meer dan adviesrecht en instemmingsrecht? Ja gelukkig wel.
Sommige OR-en moeten wel veel moeite doen om naast een stroom van advies- en instemmingsaanvragen ook andere onderwerpen aandacht te geven. Daarbij gaat het om onderwerpen die al genoemd worden in het wat minder bekende artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden. Maar ook buiten die lijst.

Vragen en dilemma’s uit de praktijk
Ik noem vanuit de praktijk een paar onderwerpen waar OR-en zich mee bezig willen houden. “We vallen niet onder een CAO en de collectieve salarisverhoging voor iedereen blijft ver achter bij de inflatie. We vragen ons af: krijgt het senior management er in procenten hetzelfde bij als de medewerkers?” Lees verder “Maatschappelijke ontwikkelingen en de OR”

Kwaliteit van medezeggenschap onder druk

Door de jaren heen is het niveau van de medezeggenschap duidelijk gestegen. Ondernemingsraden hebben zich beter georganiseerd en de aandacht voor communicatie met de achterban is toegenomen. Ook weten OR-en effectiever gebruik te maken van hun advies- en instemmingsrecht. En een minderheid daargelaten, zien bestuurders de OR een waardevolle overlegpartner namens het personeel.
Toch zie ik dat medezeggenschap in deze tijd onder druk staat. Drie factoren maken het moeilijk om als OR stappen vooruit te zetten.

Werkdruk zit in de weg
Allereerst hebben personeelstekorten en de bijbehorende werkdruk tot gevolg dat minder medewerkers zich beschikbaar stellen voor de OR en OR-leden komen in de verleiding om te kiezen voor de afdeling, de bus, de fabriek, de klant boven het OR-werk. Er is dus vaak gewoon minder capaciteit in uren beschikbaar, terwijl er minstens zoveel werk ligt als een aantal jaren geleden. Lees verder “Kwaliteit van medezeggenschap onder druk”

Thuiswerken – back to the future – naar zzp-ers light?

In veel organisaties is het onderwerp ‘thuiswerken’ of ook wel aangeduid als ‘hybride werken’ – de combinatie van thuis en op kantoor – een belangrijk thema op de overlegagenda van de OR. Tenminste, voor die ondernemingen waar veel van de medewerkers kúnnen thuiswerken. Want productiepersoneel, afvalinzamelaars, bouwvakkers, transporteurs, ziekenhuispersoneel en zoveel andere beroepen lenen zich niet voor thuiswerken.

Recent werd in een interview thuiswerken al als de nieuwe arbeidsvoorwaarde aangeduid. En het klopt: voor velen is het een ideaal om minstens een of twee dagen vanuit huis te kunnen werken.

Terug naar het pre-industriële tijdperk
Thuiswerken – in het Engels WfH, working from home – lijkt iets nieuws. Lees verder “Thuiswerken – back to the future – naar zzp-ers light?”