Impact – een sneak preview van ‘Een waardevolle overlegpartner’

Wil je als OR-lid meer leren over zaken als organisatiecultuur tot corporate governance, over strategische benutting van adviesrecht tot modellen om tot eigen analyse en visie te komen, over onderhandelen tot teamwerk, over de juiste invulling van communicatie met je achterban tot de combi van instemmingsrecht en initiatiefrecht, en nog veel meer? Dat kan allemaal met het boek ‘Impact. De ondernemingsraad als invloedrijke stakeholder.’ Met als toegiften een hoofdstuk voor bestuurder en HR en een hoofdstuk met uitleg in het Engels over het Nederlandse overlegsysteem en de Nederlandse OR.

Over Impact: “Alle hoofdstukken zijn in begrijpelijke taal geschreven en kunnen los van elkaar gelezen worden. Dit boek is een must-have voor OR-leden, bestuurders en HR-functionarissen.”
(Nora Stemvers, ambtelijk secretaris OR/EOR Hunkemöller)

Hier een impressie uit het hoofdstuk over hoe de OR een waardevolle overlegpartner wordt. Of bekijk de e-Flyer met o.a. de volledige inhoudsopgave.
Bestellen kan via wigboldus@consultraining.nl. Prijs: € 35 excl verzendkosten; korting vanaf 10 exemplaren.

Impact – een sneak preview over Cultuur

Wil je als OR-lid meer leren over zaken als organisatiecultuur tot corporate governance, over strategische benutting van adviesrecht tot modellen om tot eigen analyse en visie te komen, over onderhandelen tot teamwerk, over de juiste invulling van communicatie met je achterban tot de combi van instemmingsrecht en initiatiefrecht, en nog veel meer? Dat kan allemaal met het boek ‘Impact. De ondernemingsraad als invloedrijke stakeholder.’ Met als toegiften een hoofdstuk voor bestuurder en HR en een hoofdstuk met uitleg in het Engels over het Nederlandse overlegsysteem en de Nederlandse OR.

Over Impact: “Een systematisch en consistent opgebouwde gids voor medezeggenschappers en bestuurders met veel aandacht voor inhoud en interactie. Een gereedschapskist die ook ervaren medezeggenschappers uitnodigt om zich te blijven ontwikkelen.” (Shiva von Stetten, voorzitter OR Heijmans)

Klik hier voor een impressie van het hoofdstuk over Cultuur of bekijk de e-Flyer met o.a. de volledige inhoudsopgave.

Bestellen kan via wigboldus@consultraining.nl. Prijs: € 35 excl verzendkosten; korting vanaf 10 exemplaren.

 

 

Impact vandaag verschenen

Als tweede vrucht van de coronaperiode verscheen op 2 februari mijn boek Impact. De ondernemingsraad als invloedrijke stakeholder. Ik hoop dat het boek de weg zal vinden naar OR-leden, ambtelijk secretarissen, directeur, HR-managers en andere geïnteresseerden.
Zie hier een flyer met een uitgebreide impressie van Impact.