Van veel markten thuis

Als het met ondernemingsraden te maken heeft, staan wij niet snel met de mond vol tanden.

In ruim 25 jaar is een brede ervaring opgebouwd.

De samenwerking met tientallen ondernemingsraden, met vele directeuren en HR-managers, in vele bedrijven en sectoren maakt dat wij van veel markten thuis zijn.

En mocht u zich niet herkennen in onderstaande overzichten – daag ons maar uit!!

Opdrachtgevers

 • Ondernemingsraden van commerciële bedrijven en overheidsorganisaties.
 • Centrale ondernemingsraden en complexe medezeggenschapsstructuren..
 • OR-Raad van commissarissen.
 • Europese ondernemingsraden en Nederlandse afvaardigingen naar een EOR.
 • Directeuren en HR-managers die overleg voeren met een OR.
 • Vakbonden, ook Europees.
 • OR-platforms en bijeenkomsten van OR-en uit één concern.

Diensten

 • Training van de gehele OR, COR (of OC)
 • Training van VGWM-commissies
 • Training van nieuwe OR-leden
 • Training van de EOR of EOR-leden
 • Advies van de OR bij reorganisatie, overname, outsourcing etc
 • Advies bij wijzigingen in arbeidsvoorwaarden, beoordeling en andere HR-regelingen
 • Begeleiding bij oprichting van een OR
 • Vraagbaak bij lastige vragen over het OR-werk
 • Coaching van een directeur die voor het eerst met een OR overlegt
 • Workshop voor niet-Nederlandse directeuren over overleg met de OR
 • Lezingen voor OR-congressen en OR-platforms
 • Voorzitterschap, lezingen en workshops voor OR-dagen binnen een concern

Publicaties

In mijn professionele loopbaan heb ik tal van publicaties het licht doen zien: boeken, hoofdstukken van boeken en artikelen in tijdschriften.

Hier kunt u een overzicht van publicaties vinden.

Interesse in een van de artikelen? Neem even contact met mij op.