U bent OR en op zoek naar …

  • Training van de OR op inhoudelijke thema’s, vaardigheden en strategiebepaling; opzet kan variëren: ochtend/middag, avond/dag, tweedaags, driedaags.
  • Training van nieuwe leden.
  • Advisering van de OR bij reorganisatie, overname/verkoop, fusie, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.
  • Advisering en begeleiding bij oprichting van een OR of bij wijziging van de structuur van de medezeggenschap.
  • Advies en tekstredactie van cruciale teksten zoals een OR-advies of een convenant.
  • Training in het Engels voor OR-en met Nederlanders en niet-Nederlanders.

Wij werken graag samen met een OR die op zoek is naar een goede basis, of naar uitbreiding van kennis en vaardigheden. Of die wil werken aan een betere overlegstrategie, meer impact van het OR-advies, of duidelijkheid over de rol op arbeidsvoorwaardelijk terrein. En vooral: een OR die zoekt naar meerwaarde voor bedrijf en medewerkers, en voldoening voor de OR-leden.

In de afgelopen tijd benaderden ondernemingsraden ons met vragen als:

‘We blijven hangen in onze ontwikkeling. Help de OR uit de klaagmodus, en leer ons hoe we echt invloed kunnen uitoefenen.’

‘Leer ons de verschillen en botsingen binnen het team beter hanteerbaar te maken.’

‘Er komen zware adviesaanvragen aan. Bereid de vernieuwde OR binnen twee dagen voor op die taak.’

‘Geef onze OR training in het Engels en leg het Nederlandse systeem zo uit dat onze Roemeense en Britse collega het ook begrijpen.’

‘Maak een programma om onze kennis over HRM en arbeidsvoorwaarden te verdiepen.’

‘We hebben met verschillende bestuurders te maken. Maak een training met acteur om effectief met hen te leren onderhandelen.’

‘Veel beslissingen worden hoger in het concern genomen. Hoe voorkomen wij dat ons overleg met de bestuurder uitgehold wordt?’

‘Adviseer over de geplande overgang van onderneming. Hoe pakken we dat als OR effectief aan?’

‘Adviseer ons bij de inrichting en personele invulling van een nieuwe RvC.’

‘Adviseer samen met een advocaat over de adviesaanvraag rond herstructurering van ons internationale bedrijf.’

‘Schrijf met ons in één middag het OR-advies in heldere en krachtige taal.’