Adviesrecht én doorvragen levert invloed op

Ondernemingsraden zijn niet altijd tevreden met hun invloed, maar soms is er wel degelijk reden voor tevredenheid. En succes moet je vieren.

In dit voorbeeld ontving een OR twee adviesaanvragen met reorganisaties in twee verschillende bedrijfsonderdelen. Hoewel pijnlijk viel er voor een van deze reorganisaties niet te ontkomen aan ingrijpende besluiten. De personeelsreductie werd nog hier en daar verminderd en er kwam dankzij vakbonden een fatsoenlijk sociaal plan. En vervolgens werd het overleg afgerond.

Maar de andere adviesaanvraag leidde tot gefronste wenkbrauwen. “Adviesrecht én doorvragen levert invloed op” verder lezen

Corona als peilstok in de werksituatie

Op allerlei terreinen laat de pandemie ons zien hoe we ervoor staan. In de maatschappij, in de politiek, in onze persoonlijke relaties, maar ook op ons werk.

Ondernemerschap versus lethargie

Een crisis als deze scheidt in meerdere opzichten de bokken van de geiten. Er zijn indrukwekkende voorbeelden van grote en kleine ondernemers die het roer omgooiden en hun bedrijf opnieuw uitvonden. Noodgedwongen, maar met overtuiging. Veel meer zien we een lethargische reactie waarbij hardnekkig wordt vastgehouden aan hoe het altijd is geweest en de belangrijkste strategische beslissing van de afgelopen maanden  aansluiting op het overheidsinfuus was.
Hoe er met de crisis wordt omgegaan zal naar mijn overtuiging ook veel zeggen over het succes op lange termijn, ook als de pandemie zal afzwakken.

“Corona als peilstok in de werksituatie” verder lezen