Impact – een sneak preview van ‘Een waardevolle overlegpartner’

Wil je als OR-lid meer leren over zaken als organisatiecultuur tot corporate governance, over strategische benutting van adviesrecht tot modellen om tot eigen analyse en visie te komen, over onderhandelen tot teamwerk, over de juiste invulling van communicatie met je achterban tot de combi van instemmingsrecht en initiatiefrecht, en nog veel meer? Dat kan allemaal met het boek ‘Impact. De ondernemingsraad als invloedrijke stakeholder.’ Met als toegiften een hoofdstuk voor bestuurder en HR en een hoofdstuk met uitleg in het Engels over het Nederlandse overlegsysteem en de Nederlandse OR.

Over Impact: “Alle hoofdstukken zijn in begrijpelijke taal geschreven en kunnen los van elkaar gelezen worden. Dit boek is een must-have voor OR-leden, bestuurders en HR-functionarissen.”
(Nora Stemvers, ambtelijk secretaris OR/EOR Hunkemöller)

Hier een impressie uit het hoofdstuk over hoe de OR een waardevolle overlegpartner wordt. Of bekijk de e-Flyer met o.a. de volledige inhoudsopgave.
Bestellen kan via wigboldus@consultraining.nl. Prijs: € 35 excl verzendkosten; korting vanaf 10 exemplaren.

Adviesrecht én doorvragen levert invloed op

Ondernemingsraden zijn niet altijd tevreden met hun invloed, maar soms is er wel degelijk reden voor tevredenheid. En succes moet je vieren.

In dit voorbeeld ontving een OR twee adviesaanvragen met reorganisaties in twee verschillende bedrijfsonderdelen. Hoewel pijnlijk viel er voor een van deze reorganisaties niet te ontkomen aan ingrijpende besluiten. De personeelsreductie werd nog hier en daar verminderd en er kwam dankzij vakbonden een fatsoenlijk sociaal plan. En vervolgens werd het overleg afgerond.

Maar de andere adviesaanvraag leidde tot gefronste wenkbrauwen. “Adviesrecht én doorvragen levert invloed op” verder lezen

Zojuist verschenen: Wegwijs in de Wet op de ondernemingsraden

De Wet op de ondernemingsraden is voor nieuwe OR-leden vaak een doolhof en ook OR-leden die langer meelopen, weten er vaak de weg niet in. Daarom is ‘Wegwijs in de Wet op de ondernemingsraden’ verschenen als een compacte toelichting op de wet. De opzet van het boek is thematisch zodat een beeld ontstaat van de samenhang van verschillende artikelen.

Dankzij het commentaar van een aantal ervaren OR-leden is de volledigheid, kwaliteit en leesbaarheid van het boek aanzienlijk vergroot. Commentaar werd gegeven door Jimmy van der Have (Exact Group), Mieke Jetten (Aspen Oss) Dirk Malda (DTN), Jean Moens (Center Parcs Europe) en Henk Zuiddam (KLM).

Aan de orde komen de oprichting van een OR en het verkiezingsproces; vertegenwoordiging van medewerkers en overleg met de bestuurder; informatie en geheimhouding; adviesrecht en instemmingsrecht; praktische regelingen; andere organen voor medezeggenschap zoals de COR en de OC; en geschillenregelingen. Het boek bevat ook de tekst van de wet, een trefwoordenregister en een overzicht van OR-jargon.

Bekijk het inkijkexemplaar

“Een uitstekend naslagwerk. De juridische tekst wordt vertaald naar het dagelijkse werk van de OR. Geschikt voor nieuwe leden maar ook voor ervaren leden en bestuurders. Een aanrader!” (Mieke Jetten, secretaris OR Aspen Oss)

Verkoopprijs: € 25.
Bijdrage verpakkings- en verzendkosten voor 1 of 2 exemplaren € 5, voor 3-10 exemplaren € 9, voor meer exemplaren in overleg.
Bestelling via wigboldus@consultraining.nl .

Handhaving ontslagboete geeft OR aanknopingspunt

Natuurlijk hoopt elke OR dat mede dankzij de steunpakketten van de regering er geen ontslagen hoeven plaats te vinden. Dat zou het beste voor onderneming én medewerkers zijn.
Maar voor het geval dat de ondernemingsleiding toch besluit tot ontslagen biedt de nieuwe boeteregeling een interessant aanknopingspunt voor de OR. In informele berichten wordt verwacht dat bij massa-ontslag (> 20 medewerkers) er of een akkoord met vakbonden moet komen – lees: een sociaal plan – of er boete van 5% moet worden betaald over de ontvangen loonsubsidie in het kader van de nieuwe NOW-regeling.
Ik neem aan dat waar teksten nu over een akkoord met vakbonden spreken ook de OR gelezen mag worden. In veel bedrijven vervult de OR namelijk de hoofdrol op het gebied van een sociaal plan.
Als deze regeling doorgaat, biedt dat de OR een goede positie om een fatsoenlijk sociaal plan uit te onderhandelen dat verder gaat dat de wettelijk verplichte transitievergoeding. De boete van 5% biedt hiervoor het budget en met wat rekenwerk is dan een oplossing te vinden die beter is voor de ontslagen medewerkers én voor de onderneming als geheel.
Benieuwd hoe de regeling definitief wordt.

 

Impressies van het onderzoek Medezeggenschap 2020, deel 2

Tussen medio februari en medio april heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van Medezeggenschap anno 2020. Aan het onderzoek is deelgenomen door 143 OR-leden uit industriële en dienstverlenende bedrijven, uit de gezondheidszorg en de overheid. Aangezien de vragenlijst vanuit elke deelnemende OR door een of twee leden is ingevuld, vertegenwoordigt het onderzoek het beeld van minstens 75 maar vermoedelijk eerder 100 verschillende ondernemingsraden. Het onderzoek wordt dus ook niet beïnvloed door een beperkt aantal deelnemende ondernemingsraden met veel respondenten.

Deze keer ga ik in op de effecten die aan de OR worden toegeschreven door OR-leden. “Impressies van het onderzoek Medezeggenschap 2020, deel 2” verder lezen