Stichting Amita Amali Soweto – wie heeft tips voor fondswerving?

Recent vergaderde het bestuur van onze kleine stichting weer. We ondersteunen de jeugd van Soweto via twee projecten, namelijk een voetbalclub en een muziekschool. Doel is de jeugd een leuke activiteit te bieden en ze daardoor van de straat te houden. En daarmee te voorkomen dat ze in criminaliteit belanden.
Onze ANBI-erkende stichting kan op beperkte schaal hulp bieden, maar de uitdagingen in Zuid Afrika zijn veel groter dan onze budgetten. Daarom zoeken we tips om aan fondswerving te doen. Wie heeft ervaring met fondswerving voor een kleine stichting? Of wie kent fondsen die qua doelstellingen aansluiten op onze projecten?
Graag reactie. Donaties natuurlijk ook altijd welkom op NL46 RABO 0168 4997 70, t.n.v. Stichting Amita Amali Soweto, Houten.

Zie hier voor meer informatie over onze stichting.

Lustrumviering: tuinfeest in de serre

Op waarschijnlijk een van de natste dagen van deze zomer – 20 juni – vierde ik het vijfjarig bestaan van mijn bedrijf met klanten en collega’s. Het werd een tuinfeest in de serre.
IMG_5331Toch mocht de regen de pret niet drukken en waren er ruim 25 gasten aanwezig die veel met elkaar te bespreken hadden. Er waren OR-delegaties van Aspen Oss, Eurofins Food Testing, EY, Fujitsu Technology Solutions, Generali Verzekeringsgroep, Heijmans, Meteo Group, Schoonenberg Hoorcomfort, Siemens Industry Software, Unit4, Veolia Haaglanden, en daarnaast waren er verscheidene collega’s met wie ik geregeld samenwerk.

Lichaamstaal

IMG_5337Lieke van Manen demonstreerde het belang van lichaamstaal en leerde hoe je contact maakt met een stevige handdruk, oogcontact en een krachtige houding. Leerzaam, maar ook leuk om even te oefenen. Piet Hoekstra vertelde het verhaal van een OR en de nieuwe directie die elkaar leerden kennen aan boord van een zeilboot. We ontdekten hoeveel uitdrukkingen er wel uit de nautische wereld komen: overstag gaan, aan lager wal raken, iemand de loef afsteken- en zo nog veel meer. En Sjon Stellinga opende het buffetdiner met een indringende speech. Denk niet dat je het beter weet, luister eerst naar de ander en houd er rekening mee dat die wel degelijk een punt kan hebben. Hij koos de rol van de nar en lardeerde zijn bijdrage naar hartelust met plaagstootjes naar ondergetekende.
Zelf bracht ik de kracht van voorstellen door de OR nog eens onder de aandacht. Er is niets mis met reageren op directieplannen en ook daarin valt veel te winnen, maar eigen agendapunten en zeker eigen voorstellen kunnen nog veel meer impact hebben.

IMG_5341Het was een plezier om op deze manier het eerste lustrum te vieren. Er kon genetwerkt worden op het Utrechtse platteland – ik neem aan dat er hier en daar in de hele OR nog wel een verhaal te vertellen valt.

Hapjes uit Côte d’Ivoire

We genoten ook van de Ivoriaanse hapjes die de familie Gnambode had klaargemaakt. Enkelen van de aanwezigen voelden zich ook aangesproken door het verhaal van de projecten in Soweto die Monique Kroese, Sjon Stellinga en ik al een aantal jaren via onze stichting steunen en wilden ook een donatie overmaken. Voor diegenen die meer willen weten over het werk van Stichting Amita Amali Soweto – stuur me een e-mail. Wil je dat werk onder jongeren die via voetbal en muziek letterlijk ‘van de straat’ gehouden worden óók steunen: IBAN NL46 RABO 0168 4997 70, Stichting Amita Amali Soweto te Houten.

IMG_5346Volgend jaar weer, ergens op een maandag in de tweede helft van juni. En misschien dan weer met wat zon erbij.