Resultaat en relatie – de balanceeract van elke OR

Ondernemingsraden staan voor een aantal afwegingen die soms knap lastig zijn. Personeelsbelang versus ondernemingsbelang. Meedenken versus controleren. Maar ook: resultaat versus relatie.

Sommigen zullen zeggen: resultaten staan voorop, want je bent toch gekozen om het verschil te maken, om plannen te beïnvloeden, om iets te bereiken voor medewerkers? En anderen reageren dan: maar zonder een goede relatie met de bestuurder gaat dat niet lukken en moet alles afgedwongen worden.

En beide kanten van de medaille zijn belangrijk.

Dus hoe werk je aan een relatie die tot (zichtbare) resultaten leidt? Of hoe laat je de bestuurder inzien dat resultaten belangrijk zijn om aan draagvlak bij te dragen?

Dat is in feite de kern van onderhandelen.

In de praktijk zie ik dat als de OR de blik richt op de collega’s dat de noodzaak van resultaten naar voren komt. En als de blik op de bestuurder wordt gericht, komt de dimensie van relatie in beeld. De balanceeract heeft dus ook alles te maken met de tweeledige rol van de OR: vertegenwoordigen en overleggen.

Een misverstand is dat resultaten altijd te maken hebben met inhoudelijke wijzigingen in de plannen van de bestuurder. Ja, ook dat zijn resultaten. Maar wat te denken van het onder de aandacht brengen van problemen waardoor het management eraan gaat werken? Of het doen van voorstellen die voor bedrijf en medewerkers goed zijn? Ook dat zijn resultaten.

En wat is eigenlijk een goede overlegrelatie? Aangezien de OR een professioneel overlegorgaan is, is dat van een heel andere orde dan ‘elkaar aardig vinden’. Het heeft eerder te maken met respect voor elkaars rol, met de ruimte om meningsverschillen bespreekbaar te maken, met het voorkomen van gezichtsverlies. Doeslief mag best in het overleg, maar dat is niet de kern van een goede overlegrelatie.

In mijn boek ‘Impact. De ondernemingsraad als invloedrijke stakeholder.’ Komt de balanceeract tussen resultaten en relatie uitgebreid aan de orde. In het hoofdstuk over de OR als waardevolle overlegpartner, het hoofdstuk over onderhandelen en ook in het hoofdstuk voor bestuurders en HR.

Interesse? Stuur me een e-mail via wigboldus@consultraining.nl of via een bericht in LinkedIn.