Impact – een sneak preview van ‘Een waardevolle overlegpartner’

Wil je als OR-lid meer leren over zaken als organisatiecultuur tot corporate governance, over strategische benutting van adviesrecht tot modellen om tot eigen analyse en visie te komen, over onderhandelen tot teamwerk, over de juiste invulling van communicatie met je achterban tot de combi van instemmingsrecht en initiatiefrecht, en nog veel meer? Dat kan allemaal met het boek ‘Impact. De ondernemingsraad als invloedrijke stakeholder.’ Met als toegiften een hoofdstuk voor bestuurder en HR en een hoofdstuk met uitleg in het Engels over het Nederlandse overlegsysteem en de Nederlandse OR.

Over Impact: “Alle hoofdstukken zijn in begrijpelijke taal geschreven en kunnen los van elkaar gelezen worden. Dit boek is een must-have voor OR-leden, bestuurders en HR-functionarissen.”
(Nora Stemvers, ambtelijk secretaris OR/EOR Hunkemöller)

Hier een impressie uit het hoofdstuk over hoe de OR een waardevolle overlegpartner wordt. Of bekijk de e-Flyer met o.a. de volledige inhoudsopgave.
Bestellen kan via wigboldus@consultraining.nl. Prijs: € 35 excl verzendkosten; korting vanaf 10 exemplaren.

Stichting Amita Amali Soweto – wie heeft tips voor fondswerving?

Recent vergaderde het bestuur van onze kleine stichting weer. We ondersteunen de jeugd van Soweto via twee projecten, namelijk een voetbalclub en een muziekschool. Doel is de jeugd een leuke activiteit te bieden en ze daardoor van de straat te houden. En daarmee te voorkomen dat ze in criminaliteit belanden.
Onze ANBI-erkende stichting kan op beperkte schaal hulp bieden, maar de uitdagingen in Zuid Afrika zijn veel groter dan onze budgetten. Daarom zoeken we tips om aan fondswerving te doen. Wie heeft ervaring met fondswerving voor een kleine stichting? Of wie kent fondsen die qua doelstellingen aansluiten op onze projecten?
Graag reactie. Donaties natuurlijk ook altijd welkom op NL46 RABO 0168 4997 70, t.n.v. Stichting Amita Amali Soweto, Houten.

Zie hier voor meer informatie over onze stichting.

Impact – een sneak preview over Cultuur

Wil je als OR-lid meer leren over zaken als organisatiecultuur tot corporate governance, over strategische benutting van adviesrecht tot modellen om tot eigen analyse en visie te komen, over onderhandelen tot teamwerk, over de juiste invulling van communicatie met je achterban tot de combi van instemmingsrecht en initiatiefrecht, en nog veel meer? Dat kan allemaal met het boek ‘Impact. De ondernemingsraad als invloedrijke stakeholder.’ Met als toegiften een hoofdstuk voor bestuurder en HR en een hoofdstuk met uitleg in het Engels over het Nederlandse overlegsysteem en de Nederlandse OR.

Over Impact: “Een systematisch en consistent opgebouwde gids voor medezeggenschappers en bestuurders met veel aandacht voor inhoud en interactie. Een gereedschapskist die ook ervaren medezeggenschappers uitnodigt om zich te blijven ontwikkelen.” (Shiva von Stetten, voorzitter OR Heijmans)

Klik hier voor een impressie van het hoofdstuk over Cultuur of bekijk de e-Flyer met o.a. de volledige inhoudsopgave.

Bestellen kan via wigboldus@consultraining.nl. Prijs: € 35 excl verzendkosten; korting vanaf 10 exemplaren.