BTW-vrijstelling verlengd

Wigboldus Consultraining Links was al geregistreerd bij het CRKBO en mocht sinds 2012 al BTW-vrij onderwijsdiensten aanbieden. Afgelopen week heeft het CPION de audit uitgevoerd en met slechts een zeer beperkte aanpassing is de registratie in het CRKBO met 4 jaren verlengd.

De audit had overigens een gedegen opzet en onze werkprocessen en zakelijke voorwaarden zijn grondig beoordeeld. Als zelfstandig ondernemer moeten wij aan precies dezelfde eisen voldoen als grote opleidings- en trainingsbureaus.

Ook in de komende jaren zullen de trainingen van ons bedrijf dus voor BTW-vrijstelling in aanmerking komen. Adviesopdrachten – onze andere hoofdactiviteit – blijven echter wel BTW-plichtig.

Misverstanden en onduidelijkheden rond ontslag

De Wet Melding Collectief Ontslag roept soms misverstanden op. Deze wet geldt vanaf 20 ontslagen binnen een periode van 3 maanden en bovendien in hetzelfde werkgebied van het UWV. De verplichting van de werkgever is om vooraf melding te doen aan het UWV en om vakbonden te raadplegen.

Vaststellingsovereenkomsten tellen niet mee omdat dat formeel geen ontslag is. En als de 20 of meer ontslagen over het hele land verspreid zijn, kan het ook zijn dat de verplichting niet aan de orde is.

Een sociaal plan wordt meestal tussen een werkgever en een of meer vakbonden overeengekomen, maar wordt soms eenzijdig door de werkgever vastgesteld of in overleg met de OR. Soms wordt gedacht dat er bij collectief ontslag (zie boven) een verplichting is om een sociaal plan af te spreken, maar dat is niet zo. Wel zijn vakbonden daardoor op de hoogte en kunnen zij overleg met de werkgever over een sociaal plan openen. De inhoud van een sociaal plan ligt niet vast, maar wel zijn er veel bepalingen die in vrijwel alle sociale plannen voorkomen. Kernpunt is meestal de C-factor die de hoogte van de ontslagvergoeding bepaalt.

Wet Werk en Zekerheid

Sinds 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden. Daarin wordt een verplichte transitievergoeding opgelegd aan alle werkgevers. Voordeel is dat nu alle werkgevers een vergoeding moeten betalen. Maar bij een dienstverband van korter dan 2 jaar hoeft dat niet, dus daar ligt een ontsnappingsmogelijkheid. Nadeel is dat steeds meer werkgevers die voorheen een vergoeding baseerden op de (oude of nieuwe) kantonrechtersformule zich nu beroepen op de transisitievergoeding die meestal een veel mindere vergoeding oplevert voor de werknemer. Het is echter een misverstand dat werkgevers geen sociaal plan meer mogen overeenkomen of eenzijdig mogen vaststellen waarin een vergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule staat. Dit vraagt in de meeste gevallen wel dat er krachtige vakbonden met veel leden binnen de onderneming actief zijn.

En als er weinig vakbondsleden zijn? Dan levert dat soms een dilemma voor de OR op. Want vakbonden zullen zich dan vaak (niet altijd!) concentreren op individuele bijstand van hun leden, of worden door de werkgever niet als partij in een sociaal plan geaccepteerd. Dan kan het ondanks de lastige positie van de OR toch noodzakelijk zijn om zelf over een sociaal plan te gaan onderhandelen met de werkgever. Het is wel zaak om dan juridische en arbeidsvoorwaardelijke kennis in te huren en advies over de onderhandelingen in te roepen.

 

Lustrumviering: tuinfeest in de serre

Op waarschijnlijk een van de natste dagen van deze zomer – 20 juni – vierde ik het vijfjarig bestaan van mijn bedrijf met klanten en collega’s. Het werd een tuinfeest in de serre.
IMG_5331Toch mocht de regen de pret niet drukken en waren er ruim 25 gasten aanwezig die veel met elkaar te bespreken hadden. Er waren OR-delegaties van Aspen Oss, Eurofins Food Testing, EY, Fujitsu Technology Solutions, Generali Verzekeringsgroep, Heijmans, Meteo Group, Schoonenberg Hoorcomfort, Siemens Industry Software, Unit4, Veolia Haaglanden, en daarnaast waren er verscheidene collega’s met wie ik geregeld samenwerk.

Lichaamstaal

IMG_5337Lieke van Manen demonstreerde het belang van lichaamstaal en leerde hoe je contact maakt met een stevige handdruk, oogcontact en een krachtige houding. Leerzaam, maar ook leuk om even te oefenen. Piet Hoekstra vertelde het verhaal van een OR en de nieuwe directie die elkaar leerden kennen aan boord van een zeilboot. We ontdekten hoeveel uitdrukkingen er wel uit de nautische wereld komen: overstag gaan, aan lager wal raken, iemand de loef afsteken- en zo nog veel meer. En Sjon Stellinga opende het buffetdiner met een indringende speech. Denk niet dat je het beter weet, luister eerst naar de ander en houd er rekening mee dat die wel degelijk een punt kan hebben. Hij koos de rol van de nar en lardeerde zijn bijdrage naar hartelust met plaagstootjes naar ondergetekende.
Zelf bracht ik de kracht van voorstellen door de OR nog eens onder de aandacht. Er is niets mis met reageren op directieplannen en ook daarin valt veel te winnen, maar eigen agendapunten en zeker eigen voorstellen kunnen nog veel meer impact hebben.

IMG_5341Het was een plezier om op deze manier het eerste lustrum te vieren. Er kon genetwerkt worden op het Utrechtse platteland – ik neem aan dat er hier en daar in de hele OR nog wel een verhaal te vertellen valt.

Hapjes uit Côte d’Ivoire

We genoten ook van de Ivoriaanse hapjes die de familie Gnambode had klaargemaakt. Enkelen van de aanwezigen voelden zich ook aangesproken door het verhaal van de projecten in Soweto die Monique Kroese, Sjon Stellinga en ik al een aantal jaren via onze stichting steunen en wilden ook een donatie overmaken. Voor diegenen die meer willen weten over het werk van Stichting Amita Amali Soweto – stuur me een e-mail. Wil je dat werk onder jongeren die via voetbal en muziek letterlijk ‘van de straat’ gehouden worden óók steunen: IBAN NL46 RABO 0168 4997 70, Stichting Amita Amali Soweto te Houten.

IMG_5346Volgend jaar weer, ergens op een maandag in de tweede helft van juni. En misschien dan weer met wat zon erbij.

Conference in Berlin on works councils in Europe

On May 12th the Hans Boeckler Foundation and Wissenschaftszentrum Berlin organised an academic conference on works councils on the occasion  of 40 years participation of employees in the company supervisory board (Unternehmensmitbestimmung). The conference was attended by researchers and practitioners from Germany, the UK, Norway, the US, Israel, Portugal, China and the Netherlands.
I was invited to present on the economic impact of works councils, based on my PhD work, and it was more than honouring to be in the same workshop with professor John Addison who has published numerous articles on the subject.
Information about the activities of the Hans Boeckler Foundation see www.boeckler.de. The website is a very useful source about the Germand employment system and it also contains English text.
This is my presentation for the conference. Any feedback is welcome.