OR-verkiezingen: meer medewerkers mogen meedoen

Er is een wetswijziging in behandeling waarin de termijn om bij OR-verkiezingen te mogen stemmen en verkozen te kunnen worden, wordt verkort van 6 cq 12 maanden naar in beide gevallen 3 maanden. Ook wordt in dat wetsvoorstel de termijn waarop een flexkracht als ‘in de onderneming werkzame persoon’ wordt beschouwd en stemrecht krijgt van 24 naar 15 maanden gewijzigd.

Misschien niet de meest spectaculaire wetswijziging, maar wel een nuttige. Meer medewerkers zullen hierdoor zich kandidaat mogen stellen en een stem uitbrengen. En vooral in sterk groeiende ondernemingen of organisaties met veel doorstroom betekent het dat er soms veel meer medewerkers benaderd kunnen worden om zich kandidaat te stellen.

Wat niet in alle berichten hierover is vermeld, is dat de OR altijd al de mogelijkheid heeft gehad om van de termijnen van 6 en 12 maanden af te wijken ‘indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de wet in de onderneming’ (artikel 6.5). Hier en daar zie ik ook nu al andere termijnen in het OR-reglement.

Zijn de kortere termijn alleen maar een vooruitgang? Dat zal moeten blijken in de praktijk. Een opmerking die we moeten maken, is dat je voor OR-werk de onderneming liefst wel redelijk moet kennen en er een binding mee moet hebben opgebouwd. En dat is niet voor iedereen het geval die net het vierde salarisstrookje heeft ontvangen.

En een ander aandachtspunt is dat het verkiezingsproces bij toepassing van het voorbeeldreglement van de SER 13 weken oftewel bijna precies 3 maanden in beslag neemt. Iemand die bij de aankondiging van de verkiezingen net de arbeidsovereenkomst in de kluis heeft opgeborgen, zou dan meteen al kunnen nadenken of hij/zij OR-lid zou willen worden. Beetje erg snel dus.

Even afwachten of de wetswijziging door het parlement komt. En dan kan de OR altijd nog kiezen of de nieuwe termijnen precies overgenomen worden in het reglement, dan wel of er bijvoorbeeld voor 3 maanden stemgerechtigd en 6 maanden verkiesbaar wordt gekozen.