Ondersteuning voor de OR in soorten en maten

Scholing en vorming – dat is wat de wet vermeldt. Beetje verouderde termen misschien, maar in die twee woorden zie je al dat er verschillende vormen van ondersteuning van de OR mogelijk zijn.

Inmiddels is er veel meer variatie ontstaan, alhoewel de SER in zijn jaarlijkse richtbedragen nog steeds de termen ‘scholing en vorming’ blijft hanteren.
Sommigen gebruiken nog steeds scholing als woord, anderen training of cursus. Maar ook is er soms meer sprake van coaching, vaak ‘on-the-job’ voor de hele OR of voor een DB of voorzitter. En er zijn situaties dat de OR vooral advies nodig heeft bij ingrijpende plannen waarover advies gegeven moet worden of beslist of er instemming zal worden verleend.

De meeste OR-en zijn zuinig als het gaat om dagen die besteed worden aan ‘scholing en vorming’. Het wettelijk minimum van 5 dagen wordt vaak niet gebruikt en soms is dat ook niet echt nodig. Maar tegelijk hebben OR-en wel behoefte aan andere vormen van ondersteuning. En de meeste bestuurders werken daar soepel aan mee.

Zo zie ik steeds vaker dat een OR elk jaar twee of drie dagen voor training en evaluatie inplant en daarnaast gedurende het jaar ruimte wil hebben om hun coach/adviseur om ondersteuning te vragen wanneer dat nodig is. Soms voor een korte vraag, soms voor een concepttekst over een lastig onderwerp en soms voor advisering bij de behandeling van een adviesaanvraag.
Dit levert vaak snelheid op en de OR blijft niet steken op een moeilijk punt in het proces. Een bijkomend voordeel is dat de trainingsdagen en de evaluatiedagen ook echt besteed kunnen worden aan ontwikkeling en leren.

Om alles administratief eenvoudig te houden, wordt vaak een speciaal inkoopnummer geopend voor de ondersteuning op uurbasis.  En in totaal blijft de OR vaak ook nog eens binnen een budget dat anders voor de vijf wettelijke opleidingsdagen beschikbaar zou zijn.

Steeds meer van mijn opdrachtgevers kiezen voor deze mix van ondersteuning. En zijn daar tevreden over. Interesse om er ook eens over te overleggen? Contact is snel gelegd via wigboldus@consultraining.nl