Consultraining, het bedrijf

Het bedrijf

Opgericht in juli 2011, KvK Utrecht 53105443.

CRKBO-erkend sinds 2012 (onderwijsvrijstelling van BTW), zie www.crkbo.nl

Opgenomen in het Register MZ-opleiders, zie www.mz-opleiders.nl

Voor de Algemene Voorwaarden, klik hier.

De Externe Klachtenregeling: klik hier.

Voor het Privacybeleid klik hier.

Partners en samenwerking

Als de opdracht daarom vraagt, werk ik samen met verscheidene collega’s.

Vakgenoten zijn Piet Hoekstra, Dik Sanders, Lieke van Manen, Corry Oosterhoorn en Gert van Dongen.

Joop ter Maat is mijn maat-je als ik een kundig acteur nodig heb voor overlegtraining.

Specialisten met wie ik samenwerk zijn Irene Weijers (arbeidsjurist), Gerrit Taute (financieel-economisch specialist), Wim Hoogendoorn (pensioenadviseur).

Ook werk ik samen met het platform MNO en de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz).

Mijn professionele standaard

 1. Mijn werk is een zaak van vertrouwen en dat kun je maar één keer verspelen.
 2. Inleven in de mensen, de situatie, de manier van denken en de problematiek is een kernvaardigheid in mijn werk.
 3. Ik ben er om het anderen makkelijker te maken (faciliteren = makkelijk maken), niet om ze met nieuwe problemen weg te sturen.
 4. Mijn kerncompetenties zijn: structuur aanbrengen en leren strategisch denken. Dat samen vergroot de effectiviteit.
 5. Iedereen doet mee en levert naar vermogen een bijdrage. Ik zal dus altijd proberen iedereen te kennen en erbij te betrekken.
 6. Losse eindjes zijn er al genoeg. Aan het eind van een bijeenkomst (training, bespreking) moet duidelijk zijn wat er is afgesproken en wie waarvoor verantwoordelijkheid neemt.
 7. Standpunten mogen hard en scherp zijn, maar met mensen ga je zorgvuldig om. Laat zelf zien hoe je wilt dat er met jou wordt omgegaan.
 8. Ik ga voor kwaliteit en bijna altijd is de groep tevreden of zeer tevreden. Maar als er toch iets heeft gehaperd, dan overleg ik meteen na afloop hoe dat wordt rechtgezet.
 9. Langdurige samenwerking levert wederzijds meer op. Daardoor kan ik tussen opdrachten door ook de vinger aan de pols houden en als klankbord dienen.

Professionele werkwijze

Zaken doen is een kwestie van vertrouwen, maar dat vertrouwen moet wel gebaseerd zijn op heldere uitgangspunten:

 • De offerte is helder en geeft zoveel als mogelijk bindende prijzen weer; geen verrassingen in de factuur dus.
 • Training op maat vereist een goed vooroverleg, waarin ook wordt besproken welke voorbereiding van deelnemers gevraagd kan worden.
 • Het overeengekomen programma is leidend, tenzij met de groep een wijziging wordt afgesproken.
 • Een training is niet af als we elkaar een goede reis wensen; een kort verslag én een implementatiegesprek enkele maanden na de training horen erbij.
 • Bij adviesopdrachten wordt bij de factuur altijd een verantwoording van bestede uren gegeven.
 • Als er ook maar enige twijfel over de kwaliteit van de opdrachtuitvoering is, neem ik initiatief om dit te bespreken en op te lossen.