Consultraining, aangenaam

Mijn stijl van werken: consultraining

Of anders gezegd: steeds de combinatie van consultancy en inhoud met training en groepseffectiviteit. Mijn trainingen kennen een hoog inhoudsgehalte, maar waar nodig is er alle aandacht voor de mensen en de processen binnen de groep. Adviesopdrachten zijn gericht op het oplossen van complexe kwesties, maar zijn tegelijk een leerproces voor de groep.

Wie haalt u in huis?

Mijn profiel blijkt al uit de onorthodoxe combinatie van richtingen in mijn vorming en studie.

Teamcoach met oog voor persoon en groep: basisopleiding in vormingswerk en groepsdynamica, HBO Sociaal-Cultureel Werk.

Expert in arbeidsverhoudingen en HRM die praktijk en onderzoek combineert: promotie op de economische effecten van ondernemingsraden, Universiteit Twente.

Communicatiekundige met gevoel voor heldere tekst: Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit Utrecht.

Typeringen van opdrachtgevers: balans tussen ruimte voor discussie en bewaking van voortgang, structurerend en verhelderend, altijd gericht op borging van afspraken, analytisch en strategisch denkend, ruimte voor lol en ontspanning.

Zelfstandig consultant/trainer houdt voor de opdrachtgever in: gespecialiseerde kennis en ruime ervaring voor concurrerende tarieven. Maar ook: flexibel en met oog voor service.
Zelfstandig betekent nog niet dat ik alles alleen doe. Netwerken zijn belangrijk om kwaliteit te kunnen bieden, om aantrekkelijk te zijn in concurrentie met grote organisaties.

Arbeidsverhoudingen en medezeggenschap zijn voor mij meer dan ‘business’. Het is mijn overtuiging dat het Nederlandse systeem goed voor bedrijf en medewerker is: de kern daarvan is: werknemers die relatief veel invloed kunnen uitoefenen en daardoor ook veel verantwoordelijkheid willen dragen. Daar wil ik aan bijdragen.

Mijn filosofie: de voordelen van een zelfstandig ondernemer met een groot netwerk.