Boekwinkel

Op 2 februari verscheen Impact. De ondernemingsraad als invloedrijke stakeholder.

Ondernemingsraden willen een verschil maken binnen hun onderneming. Ze willen impact hebben en invloed uitoefenen. Daar wil dit boek hen bij helpen. Voor OR-leden, ambtelijk secretarissen, directeur, HR-managers en andere geïnteresseerden.

Bekijk de flyer met een uitgebreide impressie van Impact. Klik hier voor een impressie van het hoofdstuk over Cultuur.

Impact. De ondernemingsraad als invloedrijke stakeholder: €35,- (exclusief verzendkosten).

 

De Wet op de ondernemingsraden is voor nieuwe OR-leden vaak een doolhof en ook OR-leden die langer meelopen, weten er vaak de weg niet in. Daarom is ‘Wegwijs in de Wet op de ondernemingsraden’ verschenen als een compacte toelichting op de wet. De opzet van het boek is thematisch zodat een beeld ontstaat van de samenhang van verschillende artikelen.

Bekijk de flyer met een uitgebreide impressie van Wegwijs.

Wegwijs in de Wet op de ondernemingsraden: €25,- (exclusief verzendkosten).

 

 

 

Onderzoek heeft aangetoond dat ondernemingsraden positieve economische effecten bewerkstelligen. Dit proefschrift laat zien op welke wijze dat gebeurt en aan welke voorwaarden een OR daartoe moet voldoen.

Bekijk de flyer met een uitgebreide impressie van Bron van meerwaarde.

Bron van meerwaarde. De economische effecten van de ondernemingsraad: €20 (exclusief verzendkosten), in combinatie met Impact of Wegwijs in de Wet op de OR: €10.

 

 

Verdere informatie over bestelmogelijkheden: wigboldus@consultraining.nl