Works Council training – my piece of cake!

Just finalised the training with NXP Semiconductor’s works council: recently elected, well organised and highly motivated. And with an interesting mix of fresh blood & valuable experience, female and male members, different ages and both Dutch and non-Dutch members.

More and more non-Dutch employees start to participate in works councils. This helps to better reflect the work force in the composition of the works council.
In many companies with such a mixed workforce the language is English. And gradually more and more works councils begin to use English as their working language as well. Or they communicate both in Dutch and English.
Not every Dutch employee is fluent in English, but if people put effort in understanding each other, it will work. I am now working on a small works council dictionary to assist Dutch members in using the right English words and non-Dutch member in knowing about typical Dutch works council words.
Over the years I have developed a lot of training material in English: presentations, hand outs, laminated cards and exercises. And still expanding this set. In my book ‘Impact’ a full chapter on Dutch works councils is in English.
Last year, I have done 6 more day training sessions in English for works councils and 1 for an EWC, as well as a few consultancy jobs in English. This was with companies in IT and high tech, agriculture, meteorology and retail. It is a challenge to work with a multicultural team, and moreover it is also fun listening to all these accents by Dutch, German, French, Eastern-European, Asian, African and other members.

Interested to know more? Please contact me on wigboldus@consultraining.nl

OR-verkiezingen: meer medewerkers mogen meedoen

Er is een wetswijziging in behandeling waarin de termijn om bij OR-verkiezingen te mogen stemmen en verkozen te kunnen worden, wordt verkort van 6 cq 12 maanden naar in beide gevallen 3 maanden. Ook wordt in dat wetsvoorstel de termijn waarop een flexkracht als ‘in de onderneming werkzame persoon’ wordt beschouwd en stemrecht krijgt van 24 naar 15 maanden gewijzigd.

Misschien niet de meest spectaculaire wetswijziging, maar wel een nuttige. Meer medewerkers zullen hierdoor zich kandidaat mogen stellen en een stem uitbrengen. En vooral in sterk groeiende ondernemingen of organisaties met veel doorstroom betekent het dat er soms veel meer medewerkers benaderd kunnen worden om zich kandidaat te stellen. Lees “OR-verkiezingen: meer medewerkers mogen meedoen” verder

Ondersteuning voor de OR in soorten en maten

Scholing en vorming – dat is wat de wet vermeldt. Beetje verouderde termen misschien, maar in die twee woorden zie je al dat er verschillende vormen van ondersteuning van de OR mogelijk zijn.

Inmiddels is er veel meer variatie ontstaan, alhoewel de SER in zijn jaarlijkse richtbedragen nog steeds de termen ‘scholing en vorming’ blijft hanteren.
Sommigen gebruiken nog steeds scholing als woord, anderen training of cursus. Maar ook is er soms meer sprake van coaching, vaak ‘on-the-job’ voor de hele OR of voor een DB of voorzitter. En er zijn situaties dat de OR vooral advies nodig heeft bij ingrijpende plannen waarover advies gegeven moet worden of beslist of er instemming zal worden verleend.

De meeste OR-en zijn zuinig als het gaat om dagen die besteed worden aan ‘scholing en vorming’. Het wettelijk minimum van 5 dagen wordt vaak niet gebruikt en soms is dat ook niet echt nodig. Maar tegelijk hebben OR-en wel behoefte aan andere vormen van ondersteuning. En de meeste bestuurders werken daar soepel aan mee.

Zo zie ik steeds vaker dat een OR elk jaar twee of drie dagen voor training en evaluatie inplant en daarnaast gedurende het jaar ruimte wil hebben om hun coach/adviseur om ondersteuning te vragen wanneer dat nodig is. Soms voor een korte vraag, soms voor een concepttekst over een lastig onderwerp en soms voor advisering bij de behandeling van een adviesaanvraag.
Dit levert vaak snelheid op en de OR blijft niet steken op een moeilijk punt in het proces. Een bijkomend voordeel is dat de trainingsdagen en de evaluatiedagen ook echt besteed kunnen worden aan ontwikkeling en leren.

Om alles administratief eenvoudig te houden, wordt vaak een speciaal inkoopnummer geopend voor de ondersteuning op uurbasis.  En in totaal blijft de OR vaak ook nog eens binnen een budget dat anders voor de vijf wettelijke opleidingsdagen beschikbaar zou zijn.

Steeds meer van mijn opdrachtgevers kiezen voor deze mix van ondersteuning. En zijn daar tevreden over. Interesse om er ook eens over te overleggen? Contact is snel gelegd via wigboldus@consultraining.nl