Resultaat en relatie – de balanceeract van elke OR

Ondernemingsraden staan voor een aantal afwegingen die soms knap lastig zijn. Personeelsbelang versus ondernemingsbelang. Meedenken versus controleren. Maar ook: resultaat versus relatie.

Sommigen zullen zeggen: resultaten staan voorop, want je bent toch gekozen om het verschil te maken, om plannen te beïnvloeden, om iets te bereiken voor medewerkers? En anderen reageren dan: maar zonder een goede relatie met de bestuurder gaat dat niet lukken en moet alles afgedwongen worden.

En beide kanten van de medaille zijn belangrijk.

Dus hoe werk je aan een relatie die tot (zichtbare) resultaten leidt? Of hoe laat je de bestuurder inzien dat resultaten belangrijk zijn om aan draagvlak bij te dragen?

Dat is in feite de kern van onderhandelen.

In de praktijk zie ik dat als de OR de blik richt op de collega’s dat de noodzaak van resultaten naar voren komt. En als de blik op de bestuurder wordt gericht, komt de dimensie van relatie in beeld. De balanceeract heeft dus ook alles te maken met de tweeledige rol van de OR: vertegenwoordigen en overleggen.

Een misverstand is dat resultaten altijd te maken hebben met inhoudelijke wijzigingen in de plannen van de bestuurder. Ja, ook dat zijn resultaten. Maar wat te denken van het onder de aandacht brengen van problemen waardoor het management eraan gaat werken? Of het doen van voorstellen die voor bedrijf en medewerkers goed zijn? Ook dat zijn resultaten.

En wat is eigenlijk een goede overlegrelatie? Aangezien de OR een professioneel overlegorgaan is, is dat van een heel andere orde dan ‘elkaar aardig vinden’. Het heeft eerder te maken met respect voor elkaars rol, met de ruimte om meningsverschillen bespreekbaar te maken, met het voorkomen van gezichtsverlies. Doeslief mag best in het overleg, maar dat is niet de kern van een goede overlegrelatie.

In mijn boek ‘Impact. De ondernemingsraad als invloedrijke stakeholder.’ Komt de balanceeract tussen resultaten en relatie uitgebreid aan de orde. In het hoofdstuk over de OR als waardevolle overlegpartner, het hoofdstuk over onderhandelen en ook in het hoofdstuk voor bestuurders en HR.

Interesse? Stuur me een e-mail via wigboldus@consultraining.nl of via een bericht in LinkedIn.

Impact – een sneak preview van ‘Een waardevolle overlegpartner’

Wil je als OR-lid meer leren over zaken als organisatiecultuur tot corporate governance, over strategische benutting van adviesrecht tot modellen om tot eigen analyse en visie te komen, over onderhandelen tot teamwerk, over de juiste invulling van communicatie met je achterban tot de combi van instemmingsrecht en initiatiefrecht, en nog veel meer? Dat kan allemaal met het boek ‘Impact. De ondernemingsraad als invloedrijke stakeholder.’ Met als toegiften een hoofdstuk voor bestuurder en HR en een hoofdstuk met uitleg in het Engels over het Nederlandse overlegsysteem en de Nederlandse OR.

Over Impact: “Alle hoofdstukken zijn in begrijpelijke taal geschreven en kunnen los van elkaar gelezen worden. Dit boek is een must-have voor OR-leden, bestuurders en HR-functionarissen.”
(Nora Stemvers, ambtelijk secretaris OR/EOR Hunkemöller)

Hier een impressie uit het hoofdstuk over hoe de OR een waardevolle overlegpartner wordt. Of bekijk de e-Flyer met o.a. de volledige inhoudsopgave.
Bestellen kan via wigboldus@consultraining.nl. Prijs: € 35 excl verzendkosten; korting vanaf 10 exemplaren.

Stichting Amita Amali Soweto – wie heeft tips voor fondswerving?

Recent vergaderde het bestuur van onze kleine stichting weer. We ondersteunen de jeugd van Soweto via twee projecten, namelijk een voetbalclub en een muziekschool. Doel is de jeugd een leuke activiteit te bieden en ze daardoor van de straat te houden. En daarmee te voorkomen dat ze in criminaliteit belanden.
Onze ANBI-erkende stichting kan op beperkte schaal hulp bieden, maar de uitdagingen in Zuid Afrika zijn veel groter dan onze budgetten. Daarom zoeken we tips om aan fondswerving te doen. Wie heeft ervaring met fondswerving voor een kleine stichting? Of wie kent fondsen die qua doelstellingen aansluiten op onze projecten?
Graag reactie. Donaties natuurlijk ook altijd welkom op NL46 RABO 0168 4997 70, t.n.v. Stichting Amita Amali Soweto, Houten.

Zie hier voor meer informatie over onze stichting.

Impact – een sneak preview over Cultuur

Wil je als OR-lid meer leren over zaken als organisatiecultuur tot corporate governance, over strategische benutting van adviesrecht tot modellen om tot eigen analyse en visie te komen, over onderhandelen tot teamwerk, over de juiste invulling van communicatie met je achterban tot de combi van instemmingsrecht en initiatiefrecht, en nog veel meer? Dat kan allemaal met het boek ‘Impact. De ondernemingsraad als invloedrijke stakeholder.’ Met als toegiften een hoofdstuk voor bestuurder en HR en een hoofdstuk met uitleg in het Engels over het Nederlandse overlegsysteem en de Nederlandse OR.

Over Impact: “Een systematisch en consistent opgebouwde gids voor medezeggenschappers en bestuurders met veel aandacht voor inhoud en interactie. Een gereedschapskist die ook ervaren medezeggenschappers uitnodigt om zich te blijven ontwikkelen.” (Shiva von Stetten, voorzitter OR Heijmans)

Klik hier voor een impressie van het hoofdstuk over Cultuur of bekijk de e-Flyer met o.a. de volledige inhoudsopgave.

Bestellen kan via wigboldus@consultraining.nl. Prijs: € 35 excl verzendkosten; korting vanaf 10 exemplaren.

 

 

Impact vandaag verschenen

Als tweede vrucht van de coronaperiode verscheen op 2 februari mijn boek Impact. De ondernemingsraad als invloedrijke stakeholder. Ik hoop dat het boek de weg zal vinden naar OR-leden, ambtelijk secretarissen, directeur, HR-managers en andere geïnteresseerden.
Zie hier een flyer met een uitgebreide impressie van Impact.